Terugkoppeling enquête
'Oproep aan apothekersassistenten!'

Graag deel ik via deze weg de resultaten uit de enquête 'Oproep aan apothekersassistenten'. De enquête is ingevuld door 100 apothekersassistenten, een mooie respons waar ik allereerst iedereen die hieraan heeft bijgedragen voor wil bedanken! De resultaten uit de enquête bieden een hoop nieuwe inzichten en ideeën op voor de St. Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR (PvP).

Conclusie


Door 75% van de apothekersassistenten worden de medicatie-incidenten vastgelegd in het kwaliteitshandboek. De reden waarom er op deze wijze medicatie-incidenten worden vastgelegd is omdat 70% niet op de hoogte is dat zij dit ook bij het PvP kunnen melden. Als voorbeeld werd gegeven dat er geen instructie is vanuit de apotheek. Daarnaast geeft 25% aan dat het melden te veel tijd kost.

De wijze van melden bij het PvP gebeurt in 80% van de gevallen via een interne koppeling met het kwaliteitshandboek en in 20% van de gevallen wordt er gemeld via de website www.vim-digitaal.nl.

De medicatie-incidenten worden vooral geregistreerd door de apothekersassistenten (80%) en de apotheker (75%). Ook de farmaceutisch consulent (15%) en de farmakundige (10%) werden genoemd.

Door 70% van de apothekersassistenten werd het juiste antwoord gegeven op de vraag:

‘Weet u welke incidenten er gemeld kunnen worden bij het PvP?’ Het juiste antwoord is namelijk:

  • Meldingen met ernstige schade
  • Meldingen met een grote kans op herhaling
  • Meldingen van educatieve waarden

Er werd door 65% van de apothekersassistenten aangegeven de nieuwsberichten van het PvP in een digitale vorm te willen ontvangen en 40% zou dit willen ontvangen via een vaktijdschrift zoals UA en Optima Farma.

Dit heeft geresulteerd in..


  • Een nascholing voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, farmakundige en overige geïnteresseerde medewerkers. Na afloop van deze nascholing heeft u inzicht in de relatie tussen menselijk gedrag en handelen en het ontstaan en voorkomen van medicatie- incidenten. Geïnteresseerd? Voor 29 mei en 19 juni zijn er nog enkele plekken beschikbaar! Meld u snel aan en KLIK HIER.
  • Om de informatie digitaal toegankelijker te maken zijn de praktijkprikkels[1] in een nieuw jasje gestoken en op de homepage te vinden, zie www.vim-digitaal.nl
  • De koppeling om automatisch via het kwaliteitssysteem de melding door te melden naar het PvP is nog niet gerealiseerd. De gesprekken met de verschillende kwaliteitssystemen zijn in volle gang, wij hopen dit zo snel mogelijk te realiseren.
  • Intern zijn wij druk bezig met het vergroten van ons netwerk via Social Media. Het PvP heeft sinds kort een LinkedIn profiel aangemaakt waardoor u ons nu ook via deze weg kunt volgen en op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws rondom medicatie-incidenten!

[1] Praktijkprikkels zijn casuïstiek, die PvP met toestemming van de melder met korte analyse aan u laten lezen. Het beschreven probleem moet evident zijn. Met als doel u te prikkelen over de beschreven situatie voor uw eigen apotheek.