Praktijkprikkel 11
Allergie ingevuld onder 'Overig': geen bewaking!

Vanwege postoperatieve pijn en contra-indicaties voor andere pijnstillers wordt aan een patiënt metamizol voorgeschreven. In het verleden heeft de patiënt echter een agranulocytose ontwikkeld op metamizol. Alhoewel door de zaalarts een dag eerder een metamizol allergie was ingevoerd in het EPD, werd er bij het voorschrijven van de metamizol geen waarschuwingssignaal gegenereerd. Bij nader onderzoek bleek de allergie als “overige allergie” in het EPD te zijn geregistreerd, waardoor geen medicatiebewaking plaatsvond.

Analyse

 • Bewaking op allergie vindt alleen plaats als bij het vastleggen in het EPD een geneesmiddel wordt gekozen uit de Z-Index (vergelijkbaar met de bewaking op contra-indicatie).
 • Veelal bieden EPD’s daarnaast de mogelijkheid “overige allergieën” vast te leggen voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen of andere niet-geneesmiddelen. In een vrij tekstveld kan dan worden vastgelegd om welke allergie het gaat; hierop vindt geen medicatiebewaking plaats.
 • De “overige allergieën” kunnen in de praktijk echter ook worden gebruikt om snel – via een vrij tekstveld - een geneesmiddelallergie vast te leggen.
 • In het EPD worden bij de allergieën zowel de geneesmiddel allergieën als de “overige allergieën” getoond. Daarmee wordt de indruk gewekt dat op al deze allergieën bewaakt wordt.
 • In sommige systemen (waaronder Epic en Chipsoft) is niet duidelijk aangegeven dat op een in “overig” vastgelegde allergie niet actief bewaakt wordt. Herhaling van vergelijkbare incidenten lijkt daarom mogelijk.

Uw reactie op de enquête:

Op deze praktijkprikkel kwamen 46 reacties binnen. De belangrijkste punten uit uw reacties vindt u hieronder.

 1. Van de respondenten had 70% vergelijkbare mogelijkheden om allergie vast te leggen onder “overig”.
 2. Respondenten gebruiken de volgende softwaresystemen:
 • Chipsoft (60%),
 • Epic (20%)
 • Verder werden genoemd Klinicom/Zamicom, Nexus, Vipharma Hisystems, Ishmed, medicator en Mirador/Therapy/EPD.


3. Op de vraag of in software voldoende duidelijk is aangegeven dat automatische signalering en medicatiebewaking ontbreekt bij vastleggen in de rubriek “overig”, meldt 80% dat dit niet het geval is.

4. Op de laatste vragen (Hoe dit voldoende duidelijk is of welke maatregelen ziekenhuizen getroffen hebben om vergelijkbare incidenten te voorkomen) reageren 28 respondenten.
Zij geven of bevelen aan:

 • alleen vastleggen geneesmiddel gebonden allergie via keuze uit Z-Index, stofnaam, geneesmiddelgroep, HPK of PRK, 90 miljoennummers; dit meenemen in instructie voorschrijvers.
 • blokkade rubriek overig
 • apotheek voert allergieën in, zo nodig na overleg met arts, via POS of bij ontslag.
 • apotheek controleert dagelijks niet goed vastgelegde allergieën, en past die – zo nodig
  na overleg met arts – aan.

Aanbeveling

 • Ga in uw eigen ziekenhuis na of het juist vastleggen in de rubriek ‘overig’ verbetering behoeft en hoe dit geborgd is.
 • Indien u vindt dat het vastleggen softwarematige verbetering behoeft, leg de problematiek dan voor aan de gebruikersraad.