Praktijkprikkel 1
Onbedoeld langdurig gebruik Brilique
®

Patiënt is in januari 2015 behandeld voor een hartinfarct en wordt vervolgens op medicatie ingesteld door de cardioloog. De apotheek ontvangt een ontslagrecept met hoeveelheden voor een maand voor de volgende medicatie: Brilique® en Procoralan®, beiden middelen die een machtiging behoeven, atorvastatine, metoprolol, furosemide en omeprazol. Het recept bevat geen herhalingen of einddatum. De apotheek verwerkt de medicatie in het Geneesmiddel Distributie Systeem (GDS), dat patiënt al voor opname had.

Vanwege de machtiging voor de eerstgenoemde middelen bekijkt de apotheker eind 2016 de medicatie en vraagt zich af of patiënt deze medicatie moet blijven gebruiken. Navraag bij de patiënt leert dat deze sinds januari 2015 niet is opgeroepen voor controle. De huisarts geeft aan dat hij wel een ontslagbrief heeft ontvangen; hierin staat geen einddatum voor Brilique® en/of Procoralan® vermeld. Wel staat vermeld dat de controles van patiënt poliklinisch vervolgd zullen worden. De medicatie is gecontinueerd op basis van herhaalopdrachten voor medicatie in GDS.

De polikliniek cardiologie deelt bij navraag mee dat Brilique® al lang gestopt had moeten worden. Dit is echter nooit gecommuniceerd naar huisarts of apotheek.

Analyse

  • Conform NHG standaard Acuut coronair syndroom wordt Brilique® minimaal gedurende een jaar toegepast. In de regel kan deze na een jaar worden gestopt. Controles vinden plaats door cardioloog of huisarts. Er dienen samenwerkingsafspraken gemaakt te worden tussen cardioloog, huisarts en apotheek.
  • Patiënt is nooit opgeroepen voor controles in het ziekenhuis vanwege lange wachtlijsten.
  • De zorg voor de patiënt is niet overgedragen aan de huisarts.
  • Huisarts tekent voor herhaalrecepten in GDS, maar heeft geen zicht op controles door de specialist.