Wat is een praktijkprikkel?

Bekijk ze allemaal

Onbedoeld langdurig gebruik Brilique®

Bewaking op hulpstoffen niet goed mogelijk in softwaresysteem

Onbedoeld leveren via GDV leidt tot dubbele inname fenprocoumon

Wie is regisseur bij dosisaanpassing gentamycine in uw ziekenhuis?

Ernstige overdosering Dipiperon®- druppels

Wederom gemeld: fenprocoumon onbedoeld opgenomen in medicatierol

Prescriptiecode (PRK) Depo-Provera® per 1 april 2017 aangepast in G- Standaard

Wederom gemeld:
100 x te hoge sterkte Atropine oogdruppels afgeleverd

Amiodaron: Voorkom herhaling hoge startdosering!

Onjuiste keuze spécialité na generiek voorschrijven

Allergie ingevuld onder 'Overig': geen bewaking!

Belangrijk: check indicatie van patiënten die modafinil (Aspendos® / Modiodal® ) gebruiken!!

Wijziging doseerspuit Depakine® vloeistof 300 mg / ml: aflezen dosis alleen in MILLIGRAM