Stand van zaken koppelingen OA

Er is contact met alle bovenstaande leveranciers en verkeren zij in uiteenlopende staat van bereidheid om hun software geschikt te maken voor onze API. Met enkele leveranciers lopen al afspraken voor een nadere technische uitwerking.


In februari/maart 2018 is er overleg geweest tussen Equse, PvP en Ritense (de softwarebouwer van PvP) t.b.v. koppelingen van ondermeer Boots- en ServiceApotheken.


Er is consensus bereikt over de benodigde technische aanpassingen om een bi-directionele API-communicatie mogelijk te maken. Een impactanalyse en begroting daarvoor is opgesteld.Aan Ritense is opdracht gegeven voor het aanpassen van de API van PvP. Na oplevering (juli 2018) kan Enquse hierop koppelen.


Lens Business heeft wel actuele test omgeving, men schuift implementatie vooruit. Men werkt nu via CMR-2 database, worden wel beoordeeld maar staan in blinde account. Gebruiker kan er niet bij.


Smile services hebben wel getest maar geven geen prioriteit. Onvoldoende vraag van de klant. Triaspect BV wel contact maar geen capaciteit vanwege personeels tekort. Patient Safety Company m.n. ambulance diensten, geen voortgang.