De organisatie


Het Portaal voor Patiëntveiligheid is een onafhankelijke stichting met een bestuur, op zorg gespecialiseerde medewerkers en een externe multidisciplinaire adviesgroep.

Bestuur

Dhr. H.J. Ter Horst vanaf 1 juni 2017

Voorzitter, ziekenhuisapotheker


Dhr. B.H. Graatsma tot 1 juni 2017

Voorzitter, ziekenhuisapotheker


Dhr. P.C.M. Haarbosch

Lid, openbare farmacie


Mevr. A.B van der Aart- van der Beek

Lid, ziekenhuisfarm

Medewerkers

André Oudenaarden

Ambulance-verpleegkundige, IC/CCU verpleegkundige, Officier van Dienst-Geneeskundig


Arianne van Rhijn

Openbaar apotheker


David Opstelten

Arts / manager


Henriëtte Leenders

Farmaceutisch consulent


Herman Brouwer
Meldkamercentralist Ambulancezorg


Kim Smeele

Ambulanceverpleegkundige, IC-Verpleegkundige


Jacqueline Santen-Reestman

Openbaar apotheker


Jolanda Sieders

Verpleegkundige gespecialiseerde thuiszorg


Marcel Leijten

Informatiekundige / verpleegkundige


Monique Knops

Verpleegkundige


Thieu Kluskens

IC-verpleegkundige / zorginformaticus

Multidisciplinaire adviesgroep

Prof. Dr. P.A.G.M de Smet

Voorzitter


Mevr. Prof. Dr. P.M.L.A van den Bemt

Ziekenhuisapotheker


Mevr. Dr. F. Boersma

Specialist ouderengeneeskunde


Mevr. W.M van Dinther

Verpleegkundig specialist


Dr. J. Kohlman

Psychiater


Dr. M.J. Kooy

Openbaar apotheker


Dr. C. Kramers

Internist


Dhr C. Jacobs

Patiëntenvertegenwoordiger/Consumentenbond


Dhr. Drs. C.E.J van der Post

Huisarts


Drs. L.J Stoker

Ziekenhuisapotheker GGZ


Vacant

Poliklinisch apotheker