Praktijkprikkel 2
Bewaking op hulpstoffen niet goed mogelijk in softwaresysteem

Patiënt staat geregistreerd in het apotheekinformatiesysteem (Pharmacom) met een lactose-intolerantie. Bij aanschrijven van een nieuw recept voor hydrochloorthiazide verschijnt geen signaal. De patiënt krijgt Hydrochloorthiazide 25 mg Mylan mee naar huis. Bij thuiskomst ziet patiënt op het doosje dat de tabletten lactose bevatten. 

Waarom verschijnt er geen signaal?

In de G-Standaard vallen verschillende producten onder het betreffende HPK nummer, Hydrochloorthiazide Mylan 25 mg met RVG-nummer 26806=50726 en Hydrochloorthiazide Mylan 25 mg met RVG-nummer 112548. De hulpstoffen in beide producten zijn niet identiek, waardoor het niet mogelijk is hulpstoffen te koppelen (onder productsamenstelling staat vermeld ‘Geen hulpstof bekend’). Vanwege de structuur van de G-Standaard blijkt het niet mogelijk twee aparte HPK’s in te voeren. Dit probleem kan voorkomen bij alle parallel-geïmporteerde producten (te herkennen aan // tussen twee registratienummers) en identiek geregistreerde producten (het registratie-nummer wordt gevolgd door twee horizontale strepen = en het nummer van het identiek geregistreerde product.

Analyse

  • Bij oproepen van de patiënt in het AIS komen intoleranties in beeld.
  • Apotheekmedewerkers verwachten dat het AIS bewaakt op hulpstoffen.
  • De meeste farmaceutische producten bevatten zo weinig lactose (minder dan 6 gram) dat  inname geen klachten zal veroorzaken1. Daarom wordt afgeraden om te bewaken op lactoseovergevoeligheid in Pharmacom2.
  • Alleen in zeer zeldzame gevallen, zoals galactosemie, kan het noodzakelijk zijn alle lactose te vermijden. In dat geval kan in Pharmacom een overgevoeligheid voor lactose op stofniveau worden opgenomen in het informatiesysteem. Dan vindt signalering plaats bij geneesmiddelen waarbij lactose is vermeld in de samenstelling.
  • De volledige samenstelling van geneesmiddelen is niet altijd opgenomen in de G-Standaard (zie boven).
  • Indien bewaking op lactose is ingesteld en de samenstelling van het product ontbreekt, wordt de medewerker niet geattendeerd op onvolledige bewaking in Pharmacom.
  • In CGM Apotheek is bewaking op hulpstoffen die niet gekoppeld zijn aan een contra-indicatie (zoals bv. coeliakie) niet mogelijk. Lactose-intolerantie is om bovengenoemde reden niet opgenomen als contra-indicatie.

Aanbeveling

Wees ervan bewust dat de meeste apotheekinformatiesystemen niet bewaken op lactose-intolerantie. Indien u een overgevoeligheid voor lactose heeft opgenomen op stofniveau (Pharmacom), is de bewaking niet volledig. Dit geldt ook voor andere hulpstoffen, die niet gekoppeld zijn aan een contra-indicatie. Controleer in deze gevallen dus altijd in de bijsluiter of SPC of het product dat u wilt afleveren de betreffende hulpstof bevat. Op de website van CBG kunt u zoeken op producten die een bepaalde hulpstof NIET bevatten, als er gezocht moet worden naar een alternatief. Informatie met betrekking tot hulpstoffen is hier het meest compleet.