Praktijkprikkel 10
Onjuiste keuze spécialité na generiek voorschrijven

Specialist schrijft recept uit voor emtricitabine/ tenofovir 200/25 mg. Omdat dit product nog niet generiek beschikbaar is, moet de assistente op zoek naar de spécialité naam. Ze herkent de werkzame stoffen na zoeken in de Kennisbank en brengt Truvada® in en levert dit af. Truvada® bevat emtricitabine/ tenofovir 200/ 245 mg. Bij de receptcontrole ’s avonds ziet de apotheker de onjuiste keuze. De apotheker informeert de patiënt en zorgt voor vervanging van het product.

Analyse

PvP heeft vaker meldingen ontvangen van een onjuiste keuze na generiek voorschrijven van een uitsluitend als spécialité beschikbaar product. Deze verwisseling tussen Truvada® en Descovy® is tweemaal eerder gemeld.

Vaak zoekt men het juiste product in de KNMP Kennisbank of het Farmacotherapeutisch Kompas. Dit is niet eenvoudig, gezien de vele verschillende producten die emtricitabine bevatten. In dit geval gaat het om een weinig afgeleverd geneesmiddel, waar een nieuwe sterkte van in de handel is gekomen. Andere voorbeelden waar ook meldingen over zijn binnengekomen, zijn de vaccins, inhalatoren, crèmes en oogdruppels.
Zowel in ziekenhuissystemen als in huisartssystemen is het mogelijk om het merkgeneesmiddel in te voeren, waarna het systeem een recept met de generieke naam genereert .
In de openbare apotheek bestaan ook verschillende mogelijkheden om in het AIS het juiste product te zoeken. In Pharmacom kan via het vergrootglaasje gekozen worden voor memocode grof HB. Bij invoeren van de eerste vijf letters van de generieke naam toont het AIS een lijst met alle producten die dat geneesmiddel bevatten, onafhankelijk van het assortiment.
In CGM Apotheek is het mogelijk om met de memocode van het generiek voorgeschreven geneesmiddel te zoeken op “voorschrijfniveau” , het AIS toont producten die een geneesmiddel bevatten met die memocode. Men kan dan kiezen voor lokaal (alleen assortiment) of Z-Index; in dat laatste geval worden alle geneesmiddelen getoond die in de Z-Index staan.

Aanbeveling

  • Ga na of uw AIS de mogelijkheid biedt om de zoekactie na ingeven memocode uit te breiden zoals boven beschreven.
  • Voor apotheken met CGM Apotheek en Pharmacom: Indien een geneesmiddel alleen als spécialité beschikbaar is en de arts schrijft generiek voor, overweeg dan als standaard procedure dat gezocht wordt op de uitgebreidere zoekacties in het AIS.
  • Let erop dat men dan zoekt in de Z-index, en niet alleen in het lokale assortiment.
  • Voor GIC: overweeg betere weergave van producten bij zoeken op bijvoorbeeld emtricitabine. Weergave van de sterkte bij elk handelsproduct (zoals bij Descovy) zou het zoeken kunnen vereenvoudigen.