Het PvP werken al enkele jaren samen met diverse RAV's en Ambulancezorg Nederland. Binnen de samenwerkende RAV's worden (incident-) meldingen gedeeld en wordt periodiek een reactiecasus gepubliceerd ten behoeve van de 'werkvloer'. Naast de inhoudelijke kant vind ook benchmarking plaats. De RAV's krijgen hiermee onderling te vergelijken materiaal over aantallen van meldingen, soort meldingen, meldingsfrequentie, etc.


De naam ‘NOOTgeval’ is een ludieke verwijzing naar ‘noodgeval’ als inhoud van meldkamer- en ambulancewerk, naar ‘noot’ als aantekening/aanmerking bij casus en naar ‘geval’ als iets wat voorgevallen en als incident gemeld is.

NOOTgeval 1
Gewijzigde incidentlocatie!


Op de MKA wordt een incidentlocatie op ‘Kerkplein 34’ aangemaakt. Via  directe inzet wordt een ambulance gealarmeerd. De ambulance rijdt naar de in het MDT opgegeven locatie. De urgentie wordt een A1 i.v.m. weggevallen cortonen bij een bevalling met niet-vorderende uitdrijving (NVU). Tijdens de rit wordt vanuit de MKA de incidentlocatie in GMS en MDT aangepast in ‘Kerklaan 34’. In de hectiek wordt dit door betrokkenen niet gedeeld of gezien. De ambulance komt aan op ‘Kerkplein 34’, echter treft hier niet het incident aan. Pas na spraakcontact met MKA wordt het duidelijk dat de locatie is aangepast.  De vertraging is 9 minuten.

NOOTgeval 2
Gordel om, ook achterin!


Met een hemodynamisch instabiele patiënt vanwege een grote maagdarmbloeding, rijdt een ambulance met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Kort voor het oversteken van kruispunt maakt de ambulancechauffeur een noodstop. Ondanks dat de snelheid niet hoog was, schuift de patiënt gedeeltelijk van de brancard af bij het hoofdeinde. Hierbij sneuvelt de intraveneuze toegang. De schoudergordels waren te tijde van de noodstop niet vastgemaakt.

NOOTgeval 3
Om benauwd van te krijgen


Aankomst patiënt. Een oudere patiënt met vermoedelijk een collumfractuur. Vanwege hevige pijn wordt intraveneus Fentanyl en Paracetamol toegediend. Hierna begint het verplaatsen van de patiënt. Dit duurt langer dan verwacht. Na een half uur worden in de ambulance de eerste controles met behulp van de monitor gedaan. De saturatie blijkt dan < 80% te zijn met een goed plethysmogram. De ademhalingsfrequentie is 8x per minuut.

NOOTgeval 4
Als elke seconde telt …


Een ambulance is, na een vooraankondiging, onderweg met een instabiele AAAA patiënt naar ziekenhuis A die op dat moment dienst doet voor de vaatchirurgie. Kort voor aankomst bij ziekenhuis A krijgt de bemanning via de MKA te horen dat ziekenhuis A toch geen vaatchirurgiedienst heeft, maar ziekenhuis B. De planning is recent gewijzigd. Ziekenhuis A heeft nu geen faciliteiten klaarstaan. De ambulance veranderd van koers richting ziekenhuis B. Nog 21 kilometer rijden ...

NOOTgeval 5
Infarct achter de rug …


A1. Man met rugpijn. Meneer is uitgebreid bekend met rugpijn en hiervoor onder behandeling van huisarts en neuroloog. Rugpijn herkend meneer, maar het is nu heviger en nu ook aanwezig tussen schouderbladen. Uit onderzoek blijkt tachypnoe, tachycardie, bleekheid en zweten. Verschijnselen worden geduid als passend bij bestaande pijnklacht. Vervoer naar perifeer ziekenhuis volgt. Daar blijkt meneer een acuut myocardinfarct te hebben.

NOOTgeval 6
Verslapen ...


Een drukke nachtdienst is bijna voorbij. De ambulancecollega's zijn in slaap gevallen. Kort hierna geeft de MKA per pagerbericht de opdracht om een ambulancepost elders in een leeg gebied van de regio te gaan bezetten. De collega's ontvangen dit bericht, maar vallen -onopzettelijk- weer in slaap. Na bijna 30 minuten komt er een A1 alarmering binnen voor een adres ruim 30 kilometer verderop. Vrouw, vermoedelijk CVA. In het gebied waar nog steeds een lege ambulancepost staat …