Onze missie en visie


De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is hét landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Het Portaal voor Patiëntveiligheid is een onafhankelijke stichting van en voor zorgverleners.

Wij dragen actief bij aan het verhogen van de veiligheid in de zorg. Dit doen wij door het anoniem en veilig verzamelen en analyseren van incidentmeldingen en zodoende zichtbaar maken van risico’s.


Wij delen onze kennis, op landelijk en lokaal niveau en daarmee bieden wij zorgverleners instrumenten waarmee ze in de praktijk aan de slag kunnen om hun patiëntenzorg veiliger te maken en bieden we (landelijke) organisaties onze kennis aan die als input voor richtlijnen / protocollen kan dienen.

In al onze werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bewustwording over risico’s bij betrokkenen te stimuleren en een veilige, waardevrije en open omgeving te bieden zodat alle betrokkenen kennis kunnen en willen uitwisselen ter verbetering van de veiligheid in de zorg.


INLEIDING

De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is een – in een onafhankelijke stichting vormgegeven – voortzetting van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie die sinds 2006 onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA). In 2009 sloten hier – in het project REMEDIE –de openbaar apothekers verenigd in de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) bij aan. In 2011 werden de activiteiten van CMR overgeheveld naar een onafhankelijk Stichting. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van deelnemende zorgverleners.


Centrale beleid 2017 stonden de volgende vijf punten:

  1. Vereenvoudiging van het meldproces.
  2. Streven naar meer melders in elke deelnemende koepel.
  3. Streven naar meer melders buiten de directe farmaceutische zorg en dienstverlening.
  4. Verbreding van medicatie-gerelateerde risico’s naar zorgrisico’s.
  5. Het breder ter beschikking stellen van door de Stichting gesignaleerde risico’s in de zorg.


Op de volgende pagina gaan wij in op de behaalde resultaten maar ook op de problemen die wij bij concretisering van dit beleid ondervonden.