Financieel


De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR / CMR wordt grotendeels gefinancierd vanuit koepelcontracten met NVZA en KNMP evenals financiële bijdragen vanuit de deelnemende RAV’s. Incidenteel was in het verleden ook sprake van subsidies vanuit bv het Ministerie van VWS en vanuit zorgverzekeraars. In 2017 is voor het eerst een bijdrage van CBG ontvangen.